Wybory

W dniu 19 maja 12018 r. w Krakowie miało miejsce Walne Zgromadzenie Delegatów podczas którego wybrano władze SKPT III kadencji.

Obecnie Zarząd SKPT stanowią:

  1. Prezes – Andrzej Łabęcki
  2. Wice prezes – Robert Owczarzak
  3. Wice prezes – Bogusława Barbara Zimmer
  4. Członek – Tomasz Janowski
  5. Członek – Anna Witkowska
  6. Członek – Daniel Szukalski

 

 

Komisję Rewizyjną:

  1. Przewodniczący – Andrzej Świgost
  2. Zastępca Przewodniczącego – Artur Narożny
  3. Sekretarz – Ewelina Skowronek
  4. Robert Słomkowski