–>> WYBORY <<--

Zbudujmy mocną organizację

W tym roku nasze stowarzyszenie będzie obchodzić swoje 10 lecie.

Historia powstania naszej organizacji jest jednak dłuższa i sięga roku 1999, kiedy fani „Polskiego Trakera” na „Trakerskim Spotkaniu w 1999 roku postanowili zawiązać funclub pod nazwą „Klub Polskiego Trakera”. Do klubu tak jak dziś mógł wstąpić każdy posiadacz prawa jazdy min. C. Z potrzeb formalnych w 2008 roku przeobraził się w pełnoprawną organizację pozarządową. O historii Klubu kiedyś napisze, ale dziś chciałbym przypomnieć wszystkim członkom, iż w czerwcu tego roku mija ważność następnej kadencji SKPT i czas na nowe wybory. Każdy czynny członek SKPT, posiadający aktualną (białą) legitymację klubową, czyli ten, który opłacił składkę członkowską 2018, ma prawo do wyboru i bycia wybranym do władz naszej organizacji. Wystarczy na adres pocztowy SKPT lub e-mailowy: biuro@skpt.eu, przesłać oświadczenie, które zamieszczamy obok wpisując – swoje, jeśli chcecie kandydować do władz, lub wskazanej osoby, dane . Można również korzystając z nowych technologii wypełnić poniższy formularz przesyłający dane automatycznie do biura.

Zastanówcie się, popytajcie i koniecznie weźcie udział w wyborach.

Od składu przyszłych władz i ich pracy zależy jak kierowcy zawodowi będą odbierani nie tylko w środowisku transportowym, ale również przez całe społeczeństwo. Nie bądźcie obojętni.

Szerokości!

Regulamin wyborów

 

Zgłoszenie kandydata :

Imię, Nazwisko / Numer SKPT: (wymagane)