Władze stowarzyszenia SKPT

14 czerwca 2013 r. miało miejsce Walne Zgromadzenie delegatów Stowarzyszenia Klub Polskiego Trakera, na którym wybrano nowe władze naszej organizacji.

Obecnie zarząd SKPT stanowią:
Andrzej Łabęcki – prezes,
Robert Owczarzak – wiceprezes,
Bogusława B. Zimmer – wiceprezes ds. programowych.

Komisja Rewizyjna tej kadencji to:
Andrzej Świgost – przewodniczący,
Artur Narożny – zastępca przewodniczącego,
Magdalena Bartłomiejczyk – sekretarz
Dariusz Serafiński – członek Komisji Rewizyjnej.