Władze stowarzyszenia SKPT

19 maja 2018 r. miało miejsce Walne Zgromadzenie delegatów Stowarzyszenia Klub Polskiego Trakera, na którym wybrano nowe władze naszej organizacji.

Obecnie zarząd SKPT stanowią:

  1. Prezes – Andrzej Łabęcki
  2. Wice prezes – Robert Owczarzak
  3. Wice prezes – Bogusława Barbara Zimmer
  4. Członek – Tomasz Janowski
  5. Członek – Anna Witkowska
  6. Członek – Daniel Szukalski

 

Komisja Rewizyjna tej kadencji to:

  1. Przewodniczący – Andrzej Świgost
  2. Zastępca Przewodniczącego – Artur Narożny
  3. Sekretarz – Ewelina Skowronek
  4. Członek – Robert Słomkowski