Stowarzyszenie Klub Polskiego Trakera

Cel Stowarzyszenia

Celami Stowarzyszenia jest działanie na rzecz:
1) obrony praw i interesów kierowców zawodowych,
2) wzrostu bezpieczeństwa i komfortu pracy kierowców, szkoleniowców, egzaminatorów kandydatów na kierowców, instruktorów techniki doskonalenia jazdy oraz osób zawodowo związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego,
3) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy zagrożonych zwolnieniem z pracy,
4) podnoszenia kultury wszystkich uczestników ruchu drogowego,
5) integracji środowisk związanych społecznie i zawodowo z bezpieczeństwem ruchu drogowego,
6) osób w wieku emerytalnym zawodowo związanych z transportem drogowym,
7) obrony praw i interesów środowiska osób niepełnosprawnych, uczestników ruchu drogowego, podniesienia bezpieczeństwa i porządku na drogach, podniesienia bezpieczeństwa i porządku na drogach,
8) edukacji komunikacyjnej dzieci, młodzieży i dorosłych uczestników ruchu drogowego,
9) edukacji zawodowej kierowców, szkoleniowców, egzaminatorów, kandydatów na kierowców, instruktorów techniki doskonalenia jazdy oraz osób zawodowo związanych
z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego,
11) tworzenia wysokich standardów wśród osób społecznie i zawodowo związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego,
12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości oraz rozpowszechnianie nowych rozwiązań technicznych w transporcie drogowym.