Stowarzyszenie Klub Polskiego Trakera

WYBORY 2023

WYBORY 2023

Od grudnia do 20.01.br. przyjmowaliśmy głosy na Waszych kandydatów na Walne i Wyborcze Zgromadzenie Delegatów, podczas którego zostanie wybrany nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna naszej organizacji. W  czwartek  23.02.2023 r. zamykamy głosowanie.

Lista zgłoszonych kandydatów na delegatów:

I – Północ

Anna Dąbrowska SKPT 2595 – Świecie; prawo jazdy B, C, E; brązowa medalistka drużynowo kat. A – MŚ 2022 Chorwacja; kierowca – właściciel.

Artur Narożny SKPT 867 – Poznań; członek Komisji Rewizyjnej (2008-2022); kierowca – właściciel, prawo jazdy B, C, E, T, reprezentant Polski – MŚ Polska 2014 i Belgia 2018.

Robert Owczarzak SKPT 1669 – Pakosław; wiceprezes Zarządu SKPT obecnej i poprzedniej kadencji, członek zarządu w latach 2008-2013, prawo jazdy kat. A, B, C, E, kierowca zawodowy od 30 lat, mistrz Polski w kat. A – 2018, reprezentant Polski – MŚ Belgia 2018, kapitan drużyny (3. miejsce) – Mistrzostwa Świata – Chorwacja 2022.

Daniel Szukalski SKPT 1690 – Brzoza; członek obecnego zarządu; prawo jazdy A, B, C, D, E, mistrz Polski kat. B – 2018, mistrz świata indywidualnie i drużynowo kat. F – Austria 2010, reprezentant Polski MŚ – 2008 Włochy, 2014 Polska, 2016 Belgia, 2018 Finlandia, kierowca, instruktor nauki jazdy.

Michał Żuchliński SKPT 2607 – Słupsk, prawo jazdy B, C, E, administrator Grupy Kierowcy Dzieciom, kierowca, żołnierz zawodowy.

II – Południe

Artur Gostkowski SKPT 2567 – Warszawa; prawo jazdy B, C, E; administrator Grupy Kierowcy Dzieciom, kierowca zawodowy od 2012 r.

Andrzej Łabęcki SKPT 2152 – Warszawa, obecny prezes zarządu SKPT, prawo jazdy A, B, C, D, E, T, instruktor doskonalenia jazdy, mistrz Polski w zawodach „MPKA 2010”, członek reprezentacji MŚ 2010 Austria, drużynowy mistrz świata kat. F – Finlandia 2016; brązowy medalista indywidualnie i drużynowy wicemistrz w kat. F – Belgia 2018,

Robert Słomkowski SKPT 240 – Luboń; członek Komisji Rewizyjnej ostatniej kadencji, prawo jazdy A, B, C, E, reprezentant Polski MŚ 2008 Włochy, 2014 Polska, 2018 Belgia, kierowca.

Katarzyna Strykowska SKPT 2602 – Luboń, prawo jazdy kat. B.

Jakub Zawadzki SKPT 2627 – Warszawa; prawo jazdy B, C, E; wicemistrz drużynowo MŚ 2022 Chorwacja; kierowca zawodowy.

Bogusława Barbara Zimmer SKPT 1999 – Kraków, prawo jazdy B, C, D; prezes zarządu pierwszej kadencji, wiceprezes drugiej i trzeciej kadencji; członek prezydium UICR.

DZIĘKUJEMY ZA ODDANIE GŁOSÓW W WYBORACH.

Regulamin wyborów delegatów

1. Regulamin wyborów określa sposób powoływania delegatów – członków stowarzyszenia uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Delegatów.

2. Walne Zgromadzenie Delegatów powołuje przewodniczącego Zespołu ds. Wyborów. Przewodniczący jest wybierany spośród członków Rady SKPT. Skład Zespołu tworzy 2-5 osób. Członkowie zespołu są dobierani na zasadzie kompetencji przez przewodniczącego zespołu. Członkami Zespołu ds. Wyborów nie mogą być osoby wybrane do reprezentacji stowarzyszenia oraz planujące kandydować na delegatów lub do władz stowarzyszenia. Powołanie zespołu winno nastąpić z wyprzedzeniem pozwalającym na przeprowadzenie wyborów delegatów oraz władz, lecz nie później niż do Walnego Zgromadzenia Delegatów.

3. Wybory kolejnych przewodniczących Zespołu ds. Wyborów odbywać się będą na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Delegatów co najmniej na 6 miesięcy przed upływem terminu kadencji władz stowarzyszenia.

4. Do celów wyborczych powołuje się dwa okręgi wyborcze:

Okręg I – Północ, obejmujący swoim zasięgiem obszar północnej Polski od Bałtyku po granicę wyznaczoną linią przebiegu autostrady A2/DK2.

Okręg II – Południe, obejmujący swoim zasięgiem obszar południowej Polski od linii wyznaczonej przebiegiem autostrady A2/DK2 po granicę południową państwa.

5. Wybory delegatów odbywają się w okręgach według zasady – jeden delegat na każdych 50 członków zwyczajnych w okręgu. Przynależność do okręgu ustala się na podstawie adresu zamieszkania członków podanych w deklaracji wstąpienia do stowarzyszenia.

6. Prawo do zgłaszania kandydatów i wyborze delegatów w okręgu ma każdy członek zwyczajny w nim zamieszkały. Zgłoszenia przyjmowane są w formie pisemnej i elektronicznej na formularzu zamieszczonym na oficjalnej stronie stowarzyszenia www.skpt.eu oraz w czasopiśmie „Polski Traker” po przekazaniu do biura Zespołu ds. Wyborów nie później jednak niż na dwa miesiące przed datą Walnego Zgromadzenia Delegatów. Zgłoszenie musi zawierać oświadczenie zgłaszającego, że nominowana osoba wyraziła zgodę. Każdy członek zwyczajny może zgłosić jednego kandydata, w tym również siebie. Listy kandydatów są zamykane na dwa miesiące przed datą Walnego Zgromadzenia Kandydatów.

Listy kandydatów są publikowane na stronach stowarzyszenia www.skpt.eu, na łamach „Polskiego Trakera”. Mogą być również przekazane drogą e-mailową uprawnionym do głosowania członkom zwyczajnym. Mandatem – uprawnieniem do głosowania jest aktualna legitymacja członkowska, wydana na podstawie opłaconej składki członkowskiej na rok wyborów.

7. Głosowanie na delegatów jest jawne i odbywa się w ciągu jednego miesiąca po zamknięciu listy kandydatów.

8. Głosowanie na kandydatów odbywa się poprzez wybór jednej osoby z listy swojego okręgu:

a. wypełnienie elektronicznego zgłoszenia zmieszczonego na stronie www.skpt.eu

b. wysłanie na adres pocztowy Biura Zespołu ds. Wyborów: SKPT, 31-587 Kraków, ul. Na Załęczu 1D, ze wskazaniem kandydata na delegata.

c. wysłanie na adres poczty elektronicznej Biura Zespołu ds. Wyborów: biuro@skpt.eu listu/skanu zgłoszenia ze wskazaniem kandydata ma delegata z podaniem numeru swojej aktualnej legitymacji stanowiącej mandat wyborczy.

d. wysłanie głosu poprzez SMS na numer 513108809, podając swoje dane i numer SKPT oraz nazwisko i numer SKPT z listy wyborczej

9. Wyniki głosowania są publikowane na stronie internetowej stowarzyszenia oraz na łamach „Polskiego Trakera” na miesiąc przed Walnym Zgromadzeniem Delegatów. W przypadku utraty lub rezygnacji z mandatu delegata w jego miejsce delegatem zostaje następny z kandydatów, który uzyskał kolejny wynik w głosowaniu.

10. Uwagi i skargi wyborcze winny być kierowane do przewodniczącego Zespołu ds. Wyborów lub po powołaniu władz do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Wybrani w głosowaniu delegaci wezmą udział w Wyborczym Zgromadzeniu Delegatów 25 marca br. w Brzozie k. Bydgoszczy. Wyniki wyborów zostaną opublikowane na stronie ww.skpt.eu, FB oraz na łamach „Polskiego Trakera” nr 2/23.


Najnowsze wpisy: