Stowarzyszenie Klub Polskiego Trakera to najliczniejsza w Polsce organizacja pozarządowa zrzeszająca kierowców zawodowych, którą zarejestrowano w KRS w 2008 roku,  ale od roku 1999 działająca wcześniej jako Klub o tej samej nazwie. Zarząd Stowarzyszenia to w zdecydowanej większości właśnie kierowcy zawodowi. 

Od wielu lat wspieramy i reprezentujemy kierowców. Naszymi celami są poszerzanie wiedzy i umiejętności kierowców, propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym zarówno wśród dorosłych jak i dzieci oraz poprawa warunków pracy kierowców. Większość z nas to właśnie kierowcy, ale w swoich szeregach mamy również szkoleniowców, egzaminatorów i instruktorów jazdy oraz przedstawicieli nauki, mediów i branży transportowej.

Organizujemy między innymi szkolenia dla naszych klubowiczów i otwarte konkursy takie jak Mistrzostwa Polski Kierowców Zawodowych, które co dwa lata są eliminacjami do Mistrzostw Świata oraz Puchar Kobiet, czyli zawody w jeździe na precyzje skierowane do Pań, które pracują w zawodzie kierowcy.

Od 2004 roku  uczestniczymy w spotkaniach oraz Mistrzostwach Świata Kierowców organizowanych przez Międzynarodową Unię Kierowców Zawodowych UICR (Union Internationale des Chauffeurs Routiers), której od 2008 r. Stowarzyszenie jest pełnoprawnym członkiem oraz jedynym reprezentantem polskich kierowców w tej organizacji. SKPT było gospodarzem Mistrzostw, które odbyły się w Krakowie w 2014 roku.

Pod naszymi skrzydłami działa grupa Kierowcy Dzieciom, której celami są organizowanie akcji, z których może skorzystać większa grupa dzieci – wywoływanie uśmiechu na ich twarzach, dbanie o ich bezpieczeństwo na drodze, wspieranie Domów Dziecka oraz integracja Kierowców i poprawianie ich wizerunku.  Grupa stara się pokazać, że kierowcy nie są tylko ludźmi siedzącymi za kierownicą, ale również ludźmi, którzy chcą pomagać innym i działać na rzecz dobra wspólnego. Dzięki regularnym spotkaniom, zlotom oraz aktywnościom organizowanym przez grupę, Kierowcy mają okazję do nawiązania nowych znajomości i wymiany doświadczeń. Wspólna pasja i cel, jakim jest wywoływanie uśmiechów u dzieci, pozwala na łatwe nawiązanie kontaktów oraz budowanie więzi. Integracja kierowców w ramach grupy pozwala na wzajemne wsparcie, a także na pokazywanie pozytywnych wartości, którymi się kierują.

SKPT jest Członkiem Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, Union Internationale des Chauffeurs Routiers (UICR) oraz Sygnatariuszem Forum Transportu Drogowego.

Stowarzyszenie przy współpracy z Zespołem Szkół Samochodowych im. gen. Józefa Bema w Toruniu organizuje zajęcia teoretyczne i praktyczne dla uczniów klas Technik Transportu oraz Kierowca- Mechanik.

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego – KRS 000310226

Nasza misja to:

– edukacja, wzrost bezpieczeństwa i komfortu pracy kierowców; Organizujemy liczne szkolenia poszerzające wiedzę i umiejętności;
– podnoszenie kultury wszystkich uczestników ruchu drogowego; Bierzemy udział w wielu akcjach propagujących wzorowe zachowania na drogach.
– edukacji komunikacyjnej dzieci, młodzieży jako uczestników ruchu drogowego; pod naszymi skrzydłami działa Grupa Kierowcy Dzieciom.

Pisali o nas:


Cele

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz:

 1. obrony praw i interesów kierowców zawodowych,
 2. wzrostu bezpieczeństwa i komfortu pracy kierowców, szkoleniowców, egzaminatorów kandydatów na kierowców, instruktorów techniki doskonalenia jazdy oraz wszystkich osób zawodowo i społecznie związanych jak również zainteresowanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 3. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i  zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 4. podnoszenia kultury wszystkich uczestników ruchu drogowego,
 5. integracji  środowisk  związanych społecznie i zawodowo z bezpieczeństwem ruchu drogowego,
 6. osób  w  wieku  emerytalnym zawodowo związanych z transportem  drogowym,
 7. obrony praw  i interesów środowiska osób niepełnosprawnych, uczestników ruchu drogowego, podniesienia bezpieczeństwa i  porządku  na drogach,
 8. podniesienia bezpieczeństwa i  porządku  na drogach,
 9. edukacji komunikacyjnej dzieci, młodzieży i dorosłych uczestników ruchu drogowego,
 10. edukacji zawodowej kierowców, szkoleniowców, egzaminatorów, kandydatów na kierowców, instruktorów techniki doskonalenia jazdy oraz osób zawodowo związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 11. tworzenia wysokich standardów wśród osób społecznie i zawodowo związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego,
 12. działalności wspomagającej rozwój techniki w transporcie drogowym, wynalazczości  oraz  rozpowszechnianie nowych  rozwiązań technicznych w zakresie ekologii i zmniejszania zanieczyszczenia środowiska .
 13. promowanie zdrowego trybu życia, poprawy sprawności fizycznej oraz zdrowego odżywiania

Stowarzyszenie  realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie szkoleń dla kierowców,
 2. szkolenie instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy oraz  doskonalenia techniki jazdy,
 3. organizowanie szkoleń dla osób niepełnosprawnych,
 4. działania edukacyjne z dziećmi i młodzieżą, dotyczące problemów bezpieczeństwa komunikacyjnego,
 5. organizowanie seminariów, szkoleń, prelekcji, kursów dotyczących problematyki bezpieczeństwa komunikacyjnego,
 6. podejmowanie działań mających na celu uruchomienie i wspieranie procesów ustawodawczych związanych z bezpieczeństwem na drogach,
 7. prowadzenie własnej działalności informacyjnej, wystawienniczej, promocyjnej oraz wydawniczej związanej z problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 8. współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie motoryzacji w kraju i za granicą,
 9. podejmowanie innych działań ukierunkowanych na szeroko pojętą problematykę bezpieczeństwa na drogach,
 10. popularyzację nowoczesnych metod edukacji komunikacyjnej dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,
 11. opracowywanie autorskich programów i metod dydaktycznych na potrzeby szkolenia i doskonalenia kierowców,
 12. promowanie i popularyzowanie nowego modelu „MYŚLĄCEGO KIEROWCY I UCZESTNIKA RUCHU”.