Od 2014 roku posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego.

Podaruj 1,5% podatku dla Stowarzyszenia Klub Polskiego Trakera


Środki z 1,5% raz w roku przekazujemy wybranemu Członkowi, który jest w trudnej sytuacji życiowej i zwróci się do nas o pomoc.

Przekazanie środków jest bardzo proste! Wystarczy w rozliczeniu podatkowym podać numer KRS 0000310226 i wpisać kwotę odpowiadającą 1,5% twojego podatku.

Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT online w PITax.pl funkcjonuje dzięki projektowi “PITax.pl dla OPP” prowadzonemu we współpracy z IWOP.