schedule

    We współpracy z firmą TSL Pro sp. z o.o., właścicielami marki Transportowcy.com.pl zapoczątkowaliśmy cykl szkoleń z zakresu czasu pracy kierowcy.

    Wydarzenie zainaugurowane zostało otwartym szkoleniem dla każdego chętnego 22 listopada 2023, którego lista z zapisami przekroczyła 350 osób!

    Na platformie YouTube dostępny jest materiał z ostatniego szkolenia.