schedule

    25 października 2023 w siedzibie Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce odbyło się zebranie Forum Transportu Drogowego, na którym Stowarzyszenie pełniło rolę sygnatariusza. Miało ono na celu przygotowanie listy najpilniejszych spraw branży transportowej dla nowego Rządu.

    SKPT, które reprezentował wiceprezes Zarządu Jakub Zawadzki zgłosiło postulat dotyczący konieczności zmiany w zapisach przepisu dotyczącego zakazu wyprzedzania na drogach szybkiego ruchu dla m.in. pojazdów ciężarowych.

    Nie został on uznany przez Forum jako najpilniejszy do zrealizowania, ale wzbudził zainteresowanie uczestników spotkania i otrzymaliśmy gwarancję wsparcia większości organizacji należących do Forum w dalszych działaniach na rzecz zmiany ww. przepisu.